Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

"NARKOTYKI TWOIM WROGIEM" REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO W GMINNYCH ŚWIETLICACH


 W ramach oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych od 15 listopada do 8 grudnia 2017 r. dla dzieci ze świetlic: z Parzyc, Małachowic Kolonia,Czerchowa, Sierpowa-Konar, Pełczysk, Skromnicy realizowany był gminny program przeciwdziałania narkomanii pod hasłem ” Narkotyki – Twoim wrogiem”. Jego założeniem było dostarczenie dzieciom informacji o zagrożeniach wynikających z kontaktu z narkotykami i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez:


- Budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości
- Uczenie asertywności
- Zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
- Uczenie różnych sposobów odreagowania negatywnych emocji
- Uczenie podejmowania przemyślanych decyzji i wyznaczania realistycznych celów życiowych
Założenia programu profilaktycznego realizowane były następującymi metodami pracy:
- Pogadanka na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków
- „ Burza mózgów” – „ Co to jest dobre życie”?
- Praca w grupach „ Jak radzić sobie ze stresem”?
- Psychodrama – „ Sztuka odmawiania”
- Gry i zabawy integracyjne
- Zajęcia plastyczne
- Prezentacje multimedialne


W ramach programu dzieci z wszystkich gminnych świetlic 1 grudnia obejrzały spektakl profilaktyczny „ Ale kto, jak nie ja” w wykonaniu Teatru Kurtyna.
Dzięki realizacji programu dzieci mogły dowiedzieć się o negatywnym wpływie narkotyków na organizm ludzki, wzmocnić poczucie własnej wartości, nauczyć się radzenia z negatywnymi emocjami i lepszego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Agata Włodarczyk