Gminny Ośrodek Kultury | Lesmierz 23 | 95-035 Ozorków | 42 718 05 79 | gok_lesmierz(at)wp.pl 

A A A

 AMATORSKI ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z LEŚMIERZA


Zespół powstał w 1985 roku. Instruktorem jest Pan Paweł Ladorucki.

Udział w niezliczonej ilości przeglądów i festiwali. W 1990 roku zespół wystąpił na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. W 2000 roku brał udział Ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale. Uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony dla Gminy Ozorków".

W dniu 19 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie Zespół wziął udział w przeglądzie artystycznym zespołów i kapel seniorów zat. „Czar Jesieni”, który odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Burmistrza Miasta Głowna,.

Dnia 26 września 2010r. na zaproszenie Starosty Opoczyńskiego Amatorski Zespół Śpiewaczy z Leśmierza wraz z Kapelą Ludową „Tadeusza Kubiaka” wyjechali do Opoczna na I Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Małopolski”. Nasz zespół śpiewaczy wraz z kapelą wzięli udział w kategorii zespołów autentycznych. Przedmiotem festiwalu była prezentacja bogatego folkloru regionu opoczyńskiego oraz folkloru Ziemi Łódzkiej, Mazowsza i Małopolski, tzn regionów które graniczą z ziemią opoczyńską. W Festiwalu wziął również udział zespół z Ukrainy. Zespół śpiewaczy z Leśmierza wraz z kapelą ludową „T. Kubiaka” wykonali wspólnie 4 dawne utwory naszego regionu łęczyckiego, zdobywając specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu i nagrody pieniężnej. Gratulujemy!